เออร์เนสโต เซซาโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เออร์เนสโต เซซาโร (Ernesto Cesàro; 12 มีนาคม พ.ศ. 2402 - 12 กันยายน พ.ศ. 2449) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่ศึกษาด้านเราขาคณิตอนุพันธ์