เออร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ค่าของ 1 เออร์ก หน่วย
10-7 จูล
624.15
6.2415 × 1011
จิกะอิเล็กตรอนโวลต์
อิเล็กตรอนโวลต์
1 ดายน์ เซนติเมตร

เออร์ก เป็นหน่วยของพลังงานและงาน ในระบบหน่วยเซนติเมตร-กรัม-วินาที (CGS) ใช้สัญลักษณ์ย่อว่า "erg" มาจากภาษากรีกว่า ergon ซึ่งหมายถึง งาน

เออร์กหาได้จากปริมาณของงานที่เกิดจากแรงหนึ่งดายน์กระทำต่อระยะทางหนึ่งเซนติเมตร ในหน่วยพื้นฐาน CGS มันมีค่าเท่ากับ 1 กรัม × ตารางเซนติเมตร ต่อตารางวินาที