เหอซั่วซู่ชินอ๋อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เหอซั่วซู่ชินอ๋อง (จีน: 和硕肃亲王) เป็นตำแหน่งอ๋องที่จักรพรรดิหวงไท่จี๋พระราชทานให้แก่องค์ชายเหาเก๋อ โดยได้รับพระราชทานในปีค.ศ.1636 ตำแหน่งเหอซั่วซู่ชินอ๋องยังได้ถูกบรรจุอยู่ในอ๋องพระมาลาเหล็ก ทำให้ตำแหน่งอ๋องได้รับการสืบทอดไปยังลูกหลานขององค์ชายเหาเก๋อ

รายพระนามเหอซั่วซู่ชินอ๋อง[แก้]

 1. ซู่อู่ชินอ๋องเหาเก๋อ
  1609-1636-1648
 2. เสี่ยนเฉี่ยชินอ๋องฟู่ซั่ว
  1643-1651-1669
 3. เสี่ยนมี่ชินอ๋องตันเจิน
  1665-1670-1702
 4. เสี่ยนจิ่นชินอ๋องเอี๋ยนหวง
  1690-1702-1771
 5. ฟู่กั๋วเจียงจูน(เสี่ยนชินอ๋อง)ป้ายฉาลี่
  1667-1708
 6. ซู่ฉินชินอ๋องยุ่นเจอ
  1699-1772-1778
 7. ซู่ชินอ๋องเฉิงซิ่น
  1688-1758
 8. ซู่กงชินอ๋องหย่งซี
  1753-1778-1821
 9. ซู่เซิ่นชินอ๋องจิ้งหมิ่น
  1773-1821-1852
 10. ซู่เค่อชินอ๋องหัวเฟิง
  1804-1853-1869
 11. ซู่เหลียงชินอ๋องหลงฉิน
  1840-1870-1898
 12. ซู่จงชินอ๋องซ่านฉี
  1866-1898-1912

พงศาวลี[แก้]

 
 
 
 
ซู่อู่ชินอ๋อง
เหาเก๋อ
1609-1636-1648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสี่ยนเฉี่ยชินอ๋อง
ฟู่ซั่ว
1643-1651-1669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสี่ยนมี่ชินอ๋อง
ตันเจิน
1665-1670-1702
 
 
 
 
 
เสี่ยนชินอ๋อง
ป้ายฉาลี่
1667-1708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซู่ชินอ๋อง
เฉิงซิ่น
1688-1758
 
เสี่ยนจิ่นชินอ๋อง
เอี๋ยนหวง
1690-1703-1771
 
ซู่ฉินชินอ๋อง
ยุ่นเจอ
1699-1772-1778
 
 
 
ซู่กงชินอ๋อง
หย่งซี
1753-1778-1821
 
 
 
ซู่เซิ่นชินอ๋อง
จิ้งหมิ่น
1773-1821-1852
 
 
 
ซู่เค่อชินอ๋อง
หัวเฟิง
1804-1853-1869
 
 
 
ซู่เหลียงชินอ๋อง
หลงฉิน
1840-1870-1898
 
 
 
ซู่จงชินอ๋อง
ซ่านฉี
1866-1898-1912