ข้ามไปเนื้อหา

เลิทเชินทัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทัศนียภาพเมื่อมองไปทางตะวันออก

เลิทเชินทัล (เยอรมัน: Lötschental) เป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของหุบเขาโรนในรัฐวาเลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ หุบเขานี้มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงหลายแห่ง บีทชฮอร์น (3,934เมตร), ฮอคเคินฮอร์น (3,293เมตร), วีเลอร์ฮอร์น (3,307เมตร) เป็นต้น หุบเขาแห่งนี้มีประชากรทั้งสิ้นราว 1,500 คน หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดชื่อวีเลอร์ (Wiler)