เลขนิวตรอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เลขนิวตรอน (อังกฤษ: neutron number) ใช้สัญลักษณ์ N คือจำนวนของนิวตรอนที่อยู่ในนิวไคลด์หนึ่งๆ

เลขอะตอม (หรือเลขโปรตอน) บวกกับเลขนิวตรอน แล้ว จะได้เท่ากับเลขมวล: Z+N=A

ปกติในการเขียนสัญลักษณ์นิวไคลด์จะไม่ค่อยเขียนเลขนิวตรอน เลขนิวตรอนมักจะปรากฏเป็นตัวห้อยอยู่ทางด้านขวาของสัญลักษณ์ธาตุเคมี ดูตัวอย่างในตาราง

ธาตุ C
ไอโซโทป/นิวไคลด์ 14
C
พร้อมเลขอะตอม 14
6
C
พร้อมเลขนิวตรอน 14
6
C

นิวไคลด์ที่มีเลขนิวตรอนเลขเดียวกันแต่มีเลขโปรตอนต่างกัน จะเรียกว่า ไอโซโทน (isotone) ซึ่งมีที่มาจากการแทนที่ตัว p ในคำว่าไอโซโทป (isotope) ด้วย n ในความหมายแทนนิวตรอน

นิวไคลด์ที่มีเลขมวลเลขเดียวกัน เรียกว่า ไอโซบาร์