เทอร์มิสเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทอร์มิสเตอร์

เทอร์มิสเตอร์ (อังกฤษ: thermistor) เป็นอุปกรณ์ตัวต้านทานชนิดหนึ่ง ที่ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยคำว่า เทอร์มิสเตอร์ มาจากคำว่า เทอร์มอล (ความร้อน) รวมกับคำว่า รีซิสเตอร์ (ตัวต้านทาน) โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่

NTC (Negative Temperature Coefficient) คือชนิดที่ค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น นิยมใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ

PTC (Positive Temperature Coefficient ) คือชนิดที่ค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น นิยมใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Over current protection)


สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้า