เตือนใจ ดีเทศน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เตือนใจ ดีเทศน์
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย
ดำรงตำแหน่ง
22 มีนาคม พ.ศ. 2543 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)

เตือนใจ ดีเทศน์ (สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา; เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2495) ชื่อเล่น แดง[1] เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย[2] และเป็นนักพัฒนาสังคม ปัจจุบันเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน

ประวัติ[แก้]

เตือนใจ ดีเทศน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของหม่อมหลวงขาบ กุญชร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับ นางอุไร เปรมัษเฐียร สถานภาพ สมรสกับนายธนูชัย ดีเทศน์ มีบุตร 2 คน

การศึกษา[แก้]

เตือนใจ ดีเทศน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 23) เมื่อปี 2517 และประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 (พื้นที่บ้านบางสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ศ. 2517-2520)

นอกจากนั้น เตือนใจ ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้แก่

  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2543
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[3] ปี 2557
  • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559

การทำงาน[แก้]

เตือนใจ ดีเทศน์ เป็นนักพัฒนาสังคม[4] จนกระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย[5] กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เธอได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รางวัล[แก้]

1994 Goldman Environmental Prize, Recipient Asia, Sustainable Development. Goldman Environmental Foundation. USA. [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]