เตือนใจ ดีเทศน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เตือนใจ ดีเทศน์
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย
ดำรงตำแหน่ง
22 มีนาคม พ.ศ. 2543 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2495 (65 ปี)

เตือนใจ ดีเทศน์ (สกุลเดิม: กุญชร ณ อยุธยา; เกิด: 8 เมษายน พ.ศ. 2495) เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย[1] และเป็นนักพัฒนาสังคม ปัจจุบันเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน

ประวัติ[แก้]

เตือนใจ ดีเทศน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของหม่อมหลวงขาบ กุญชร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับ นางอุไร เปรมัษเฐียร สถานภาพ สมรสกับนายธนูชัย ดีเทศน์ มีบุตร 2 คน จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 23 ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 (พื้นที่บ้านบางสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ศ. 2517-2520) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมวิทยา-มุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

เตือนใจ ดีเทศน์ เป็นนักพัฒนาสังคม[2] จนกระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เธอได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]