เตตระคีซ(อะซิโตไนไตรล์)คอปเปอร์(I)เฮกซะฟลูโอโรฟอสเฟต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เตตระคีซ(อะซิโตไนไตรล์)คอปเปอร์(I)เฮกซะฟลูโอโรฟอสเฟต
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate.png
ชื่อตาม IUPAC Tetrakis(acetonitile)copper(I) hexafluorophosphate
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [64443-05-6][CAS]
คุณสมบัติ
สูตรเคมี [Cu(CH3CN)4]PF6
มวลต่อหนึ่งโมล 372.7198 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ White powder
จุดหลอมเหลว

160 °C, 433 K, 320 °F

หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

เตตระคีซ(แอกเซโตไนตริล)คอปเปอร์(I)เฮกซะฟลูโอโรฟอสเฟต (อังกฤษ: Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate) เป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่มีสูตร [Cu(CH3CN)4]PF6 เป็นสีทึบที่ใช้ในการสังเคราะห์เชิงซ้อนของทองแดง[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Silvana F. Rach, Fritz E. Kühn "Nitrile Ligated Transition Metal Complexes with Weakly Coordinating Counteranions and Their Catalytic Applications" Chem. Rev., 2009, volume 109, pp 2061–2080. doi:10.1021/cr800270h