เซิมบาวัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซมบาวัง (อังกฤษ: Sembawang) เป็นเขตวางผังเมืองขนาด 7.08 ตารางกิโลเมตรทางเหนือของนครรัฐสิงคโปร์ มีประชากรทั้งหมด 58,700 คน