เซลล์พันธุศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

A karyotype of a human male, showing 46 chromosomes including XY sex chromosomes.

เซลล์พันธุศาสตร์ (อังกฤษ: Cytogenetics) เป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับเซลล์ ศึกษารูปร่าง ลักษณะ และจำนวน ของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิต ตำแหน่งที่ตั้งของยีนบนโครโมโซม รวมถึงการศึกษาการแบ่งเซลล์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต