เซลล์ประสาทหลายขั้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซลล์ประสาทหลายขั้ว (อังกฤษ: multipolar neuron) เป็นเซลล์ที่มีเด็นไดรต์ (dendrite) ยื่นออกจากตัวเซลล์หลายเส้น แต่มีแอกซอน (axon) เพียงเส้นเดียว แบ่งเป็น 2 ชนิดตามรูปร่าง ได้แก่

  • pyramidal cell รูปร่างเหมือนปิรามิด พบได้ที่สมองใหญ่หรือซีรีบรัม
  • purkinje cell รูปร่างเหมือนหยดน้ำหรือกัลปังหาพบที่สมองน้อย หรือซีรีเบลลัม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เซลล์ประสาท