เชอโนบ็อคและเบโลบ็อค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เชอโนบ็อค (Chernobog) และ เบโลบ็อค (Belobog) เป็นคู่เทพเจ้าตามความเชื่อของชาวสลาฟ โดยเฉพาะชาวสลาฟทางเหนือในดินแดนช่วงโปแลนด์ เทพทั้งสององค์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของแสงและความมืด โดยเชอโนบ็อคเป็นตัวแทนของความมืด และเบโลบ็อคเป็นตัวแทนของแสงสว่าง อย่างไรก็ตามเทพทั้งสองไม่ได้เป็นที่ยอมรับของชาวสลาฟมากนัก และที่สำคัญคนในปัจจุบันก็มองว่าเทพทั้งสองนั้นไม่มีตัวตนจริงๆ และเป็นเทพที่สร้างข้นมาใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 12 โดยอ้างอิงจากหลักฐานจากปกรณัมแห่งชนสลาฟ (Chronica Slavorum) ที่แต่งโดยเฮมอลต์ นักประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 12 ที่บันทึกเขียนตำนานของเทพเชอโนบ็อคเท่านั้น ไม่มีการบันทึกถึงเทพเบโลบ็อค นอกจากนี้ยังมีการตีความอีกว่าเทพคู่ที่แสดงถึงความเป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนนี้ เป็นตัวแทนของความเชื่อแบบศาสนาคริสต์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเทพทั้งสององค์นี้เป็นตัวแทนของสังคมชาวสลาฟ ที่ถูกศาสนาคริสต์กลืนไปแล้วนั่นเอง