เงื่อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ภาพเงื่อนแบบต่างๆ

เงื่อน คือการผูกปมด้วยเชือก มีหลายชนิดและประโยชน์แตกต่างกัน