เครื่องบันทึกตลับวิดีโอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องบันทึกตลับวิดีโอในระบบวีเอชเอส

เครื่องบันทึกตลับวิดีโอ (อังกฤษ: videocassette recorder) หรือ เครื่องบันทึกวิดีโอ (อังกฤษ: video recorder) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบันทึกเสียงและภาพในระบบอนาล็อกจากสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณเสียงและภาพอื่น ๆ บนวิดีโอเทปซึ่งมีเทปแม่เหล็กอยู่ และยังสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกไปแล้วซ้ำได้ โดยนิยมนำมาใช้ในการบันทึกรายการโทรทัศน์ลงบนวิดีโอเทปเพื่อนำมารับชมภายหลังได้