เกาะฮาวาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ที่ตั้งของหมู่เกาะฮาวายในรัฐฮาวาย

เกาะฮาวาย หรือเรียกว่า เกาะใหญ่ เป็นเกาะใหญ่สุดในหมู่เกาะฮาวาย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุด มีพื้นที่ 10,430 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าทุกเกาะในหมู่เกาะฮาวายรวมกัน และเป็นเกาะใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกา เกาะนี้มีขอบเขตเทียบเท่าเคาน์ตีฮาวายในรัฐฮาวาย เกาะฮาวายรู้จักกันในชื่อ "เกาะใหญ่" เพื่อลดความสับสนระหว่างชื่อเกาะกับรัฐ