เกษมเสาวภา ซัคกาเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เกษมเสาวภา ซัคกาเรีย
หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา.JPG
เกิดหม่อมเจ้าเกษมเสาวภา เกษมศรี
8 มิถุนายน พ.ศ. 2457
เสียชีวิต29 มกราคม พ.ศ. 2545 (87 ปี)
คู่สมรสเพียร์ ซัคกาเรีย
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
หม่อมแหวน เกษมศรี ณ อยุธยา

เกษมเสาวภา ซัคกาเรีย (8 มิถุนายน พ.ศ. 2457 - 29 มกราคม พ.ศ. 2545) พระนามเดิม "หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา เกษมศรี" เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ประสูติแต่หม่อมแหวน เกษมศรี ณ อยุธยา (สกุลเดิม ปาณิกบุตร) มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดา 3 องค์ ได้แก่[1]

  • หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี (พ.ศ. 2441 - พ.ศ. 2507) สมรสกับหม่อมเกสรบุปผา เกษมศรี ณ อยุธยา (สกุลเดิม อาคมานนท์)
  • หม่อมเจ้ามงคลโยค เกษมศรี (พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2473)
  • หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2540) สมรสกับหม่อมศรีสมบัติ เกษมศรี ณ อยุธยา (สกุลเดิม อาคมานนท์)

หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2479[2] เพื่อสมรสกับเพียร์ ซัคกาเรีย

ท่านหญิงเกษมเสาวภา สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545 สิริชันษา 88 ปี

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8