โพรโทคอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เกณฑ์วิธี)
Jump to navigation Jump to search

โพรโทคอล[1] (อังกฤษ: protocol) หรือศัพท์บัญญัติว่า เกณฑ์วิธี[1] คือข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในระบบytultutyulglyygytrsedj6t5ehyrehytus6rtrerertryrhjtresdsdftresdrrgerererrtrtyuiiuytrewertyuiop[poiuytrertyuiop[][poiuytrewertyuiopoiuytrewqwertyuiopoiuytrewqqwertyuioiuytrewqwertyuiioiuytrewqwertyuiop[[[poiuytrewwwwwwwqwertyuiop[]\][poiuytrewqasdfghjkl;'/.,mnbvcxzasdfghjkl;;;;p[]

  1. มาตรฐานเปิด
  2. มาตรฐานปิด

โพรโทคอลที่สำคัญ[แก้]

  1. 1.0 1.1 ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นออนไลน์)