อ้างแล้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวอย่างการอ้างแล้วในภาษาอังกฤษ (Ibid.) จากหนังสือ Justice โดยไมเคิล เจ. แซนเดล

อ้างแล้ว (Ibid.) เป็นรูปย่อของศัพท์ภาษาละตินว่า ibīdem หมายถึง "ในที่เดียวกัน" พบในอ้างอิงท้ายเรื่อง, หมายเหตุ, อ้างอิงบรรณานุกรม หรืออ้างอิงทางวิชาการ เพื่อสื่อถึงข้อมูลที่อ้างไว้ในหมายเหตุหรือรายการก่อนหน้า สิ่งนี้คล้ายคลึงกับ Idem ที่แปลตรงตัวว่า "เหมือนกัน" ย่อเป็น id. มักพบในการอ้างอิงทางกฎหมาย[1]

ในระบบ Chicago (ชื่อ-วันที่) อาจใช้ Ibid. สำหรับการอ้างอิงภายในข้อความที่มีการอ้างอิงก่อนหน้านี้จากแหล่งข้อมูลเดียวกันอย่างใกล้ชิด[2][3] การอ้างอิงก่อนหน้านี้ควรมองเห็นได้ทันที เช่น ภายในย่อหน้าหรือหน้าเดียวกัน

ผู้พิมพ์จำหน่ายข้อมูลทางวิชาการบางส่วนในปัจจุบันถือว่า "ibid." ไม่ควรเป็นตัวเอียง เนื่องจากเป็นศัพท์ที่พบได้ทั่วไป[4] การใช้งานจะแตกต่างไปตามรูปแบบหรือคู่มืออ้างอิงว่า ibid. ควรต่อท้ายด้วยมหัพภาคหรือไม่ เช่น Oxford Standard for Citation of Legal Authorities ละเว้นมหัพภาคและไม่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่[5] ในขณะที่ Economist Style guide ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กขึ้นต้นพร้อมสิ้นสุดด้วยมหัพภาค[6]

ตัวอย่าง[แก้]

[1] E. Vijh, Latin for Dummies (New York: Academic, 1997), 23.
[2] Ibid.
[3] Ibid., 29.
[4] A. Alhazred, The Necronomicon (Petrus de Dacia, 1994).
[5] Ibid. 1, 34.

อ้างอิงที่ 2 เป็นอ้างอิงเดียวกันกับอ้างอิงที่ 1: E. Vijh, Latin for Dummies ในหน้า 23 ในขณะที่อ้างอิงที่ 3 สื่อถึงผลงานเดียวกัน แต่อยู่คนละตำแหน่ง เช่น หน้า 29 รายการแทรกต้องมีการอ้างอิงถึงอ้างอิงต้นฉบับในรูปแบบ Ibid. <citation #> ดังตัวอย่างในอ้างอิงที่ 5

อ้างอิง[แก้]

  1. "Idem". thefreedictionary.com. สืบค้นเมื่อ 11 May 2008.
  2. Chicago Manual of Style Online, (13.64).
  3. New Hart's Rules, Oxford University Press, 2005, p.396
  4. E.g., "Style sheet: Cambridge University Press" (DOC). 2013.
  5. OSCOLA : Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities. Nolan, Donal., Meredith, Sandra., University of Oxford. Faculty of Law. (4th ed.). Oxford: Hart Publishers. 2012. p. 5. ISBN 978-1-84946-367-6. OCLC 775030305.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์)
  6. Style guide. Economist Books. (Twelfth ed.). New York. 5 June 2018. p. 202. ISBN 978-1-61039-981-4. OCLC 1005580872.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]