อุทัยเทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุทัยเทวี เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย ทางอีสานเรียกว่า นางพญาขี้คันคาก

อุทัยเทวีเป็นนิทานพื้นบ้านเคยทำมาเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้งโดยดาราฟิล์ม และละครโทรทัศน์มาแล้ว 4 ครั้ง ออกอากาศทางช่อง 7 3 ครั้ง และไบรต์ทีวี 1 ครั้ง

เนื้อเรื่อง[แก้]

ณ นครใต้บาดาลอันเป็นเขตปกครองของพญานาคราช พระองค์มีพระราชธิดา มีนามว่า สมุทมาลา มีอยู่วันหนึ่งสมุทมาลา หนีจากเมืองบาดาลมาเที่ยวเมืองมนุษย์ และพบรักกับรุกขเทวดา ที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ริมสระน้ำ เมื่อรุกขเทวดาโดนพระอินทร์ลงโทษให้ไปอยู่นอกป่าหิมพานต์ สมุทมาลาได้ตั้งครรภ์รอจนคลอดเป็นไข่ฟองหนึ่ง จึงใช้สไบห่อและพ่นพิษคุ้มครองไว้ก่อนกลับเมืองบาดาล บังเอิญมีคางคกเข้ามากินไข่ แต่ก็ตายด้วพิษพญานาค เมื่อไข่ฟักออกมา เป็นเด็กหญิงจึงคิดว่าคางคกเป็นแม่มาตลอด และอาศัยอยู่ในนั้น ตายายผัวเมียมาตกปลาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าก็ช่วยเลี้ยงดูจนโต ตั้งชื่อให้ว่าอุทัยเทวี เมื่ออุทัยเทวีเติบโตขึ้น ก็ได้พบกับเจ้าชายสุทราช แต่ตายายมีข้อกำหนดว่าต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่วังไปจนถึงบ้านตายาย และในที่สุดอุทัยเทวีก็ได้แต่งงานกับเจ้าชาย แต่เจ้าชายต้องไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนาตามสัญญา เจ้าหญิงฉันทนาคิดกำจัดอุทัยเทวี แต่ในที่สุดอุทัยเทวีก็ปลอดภัย และได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างมีความสุข

ข้อคิด การที่เจ้าหญิงฉันทนาไม่ไปทำอะไรอุทัยเทวีก่อน กรรมก็จะไม่ตามสนองเราแน่นอน ข้อคิด ไม่จองเวรและให้อภัยกัน

การนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์[แก้]

ปี พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ออกอากาศทาง ช่อง 7 ช่อง 7 ไบรต์ทีวี ช่อง 7
ผู้ผลิต สามเศียร
ดาราวิดีโอ
สามเศียร
ดาราวิดีโอ
ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
สามเศียร
ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
บทละครโทรทัศน์ ภาวิต อัศศิริ ธรรมโชติ แก้วกัลยาณี
กำกับการแสดง สมชาย สังข์สวัสดิ์ ภิภัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ ภิภัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์
ออกอากาศ 16 กุมภาพันธ์ - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 11 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เจ้าชายสุทธราช (ตอนเด็ก) ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพงษ์
อุทัยเทวี (ตอนเด็ก) ดญ.ธิติยา นพพงษากิจ ด.ญ.ปิยะดา นามรัตน์ ด.ญ.อภิญญา สังขสัญญา ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
เจ้าชายสุทธราช ชาตรี พิณโณ รติพงษ์ ภู่มาลี ชิตวัน อัครนพธนา สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
อุทัยเทวี สินี หงษ์มานพ มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
คันธัพพะเทวดา เอกกวี ภักดีวงษ์ ยอดวงษ์ ยมาภัย ณัฐพล รัตนิพนธ์ ณ พบ ประสบลาภ
สมุทรมาลา อำภา ภูษิต พรพรรณ เอี่ยมผ่อง สาวิกา กาญจนมาศ กชกร ส่งแสงเติม
ท้าวมหาสุทโท สุทธา ทวีศรีธนโชค พศิน กรรณสูต
ศรีสมุทรเทวี สารดา เอ็งสิรภัส
เจ้าหญิงฉันทนา/ฉันทา กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์ บุศรา เบญจวัฒน์ ธิดารัตน์ มากศรี อัญรส ปุณณโกศล
เจ้าชายฉันทลักษณ์ คมสัน สุริยา หนุ่ม มาวิน
ราฆพ นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
พญาครุฑ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ภาณุพงศ์ จิรัฐติพันธ์ พบศิลป์ โตสกุล
พระมเหสีสันตา อภิสรา รักชาติ อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ท้าวกัญจาราช ภาวัต จันทชาติ เพชรฎี ศรีฤกษ์
พระมเหสีกาวิน ชุติมา เอเวอรี่
นาคา อดิศร พลายแก้ว รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ลำดับรายการโทรทัศน์[แก้]

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00–9:00
ก่อนหน้า อุทัยเทวี ถัดไป
- -