อุทยานแห่งชาติไซวาสวอมป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุทยานแห่งชาติไซวาสวอมป์ (อังกฤษ: Saiwa Swamp National Park) เป็นอุทยานขนาดเล็กที่สุดของเคนยา มีเนื้อที่ 1,199 ไร่ หรือ 1.91 ตร.กม. จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 เพื่ออนุรักษ์ ละมั่งซิทาทุงกา และสัตว์ชนิดต่าง ๆ