อุทยานแห่งชาติพาพาโรอา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

wikt:

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อุทยานแห่งชาติพาพาโรอา (Paparoa National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ อยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ 280 ตารางกิโลเมตร กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติในปีค.ศ. 1987 ภายในอุทยานมีภูเขา ป่า ติดชายฝั่งทะเล มีลักษณะพิเศษคือพื้นที่เป็นหินปูนซึ่งโดนน้ำฝนกัดกร่อนจนกลายเป็นหลุม ร่อง โพรงยาวๆ และถ้ำใต้ดิน อ้อมืวฝหทิสกิวฝสก่ทมใทฝมิมิแาแแเแเาแาแแแแแเาเแ