อุทยานแห่งชาติตองการิโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
อุทยานแห่งชาติตองการิโร *
Tongariro Mahuia River n.jpg
ประเทศ  นิวซีแลนด์
ประเภท มรดกโลกแบบผสม
เกณฑ์พิจารณา (vi) (vii) (vii)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน 2533 (คณะกรรมการสมัยที่ 14)

อุทยานแห่งชาติตองการิโร (Tongariro National Park) ตั้งอยู่บริเวณเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1887 จัดได้ว่าเป็นอุทยานแห่งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งภายในอุทยานมีน้ำพุร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีภูเขาไฟตั้งอยู่ด้วย มีทะเลสาบ และทุ่งหญ้าแบบแอลไฟน์

มรดกโลก[แก้]

อุทยานแห่งชาติตองการิโรได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ที่เมืองแบนฟ์ ประเทศแคนาดา โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
  • (vii) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
  • (viii) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทาง ธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได