อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา
Dom Pedro compondo hino da independencia.jpg
จักรพรรดิเปโตรที่ 1 ขณะเรียบเรียงทำนองเพลงชาติ เมื่อ ค.ศ. 1822

เพลงชาติของจักรวรรดิบราซิล
เนื้อร้องอีวาริชตู ดา ไวกา, ค.ศ. 1822[1]
ทำนองจักรพรรดิเปดรูที่ 1, ค.ศ. 1822
รับไปใช้ค.ศ. 1822
เลิกใช้ค.ศ. 1831
ตัวอย่างเสียง
อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา

อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา (โปรตุเกส: Hino da Independência, "เพลงแห่งเอกราช") เป็นเพลงปลุกใจอย่างเป็นทางการของบราซิลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1822 ระหว่างการประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรโปรตุเกส

ประกาศใช้เป็นเพลงชาติจนถึงปี ค.ศ. 1831 โดยจักรพรรดิเปดรูที่ 1 ทรงเป็นผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชาติ และประพันธ์บทร้องโดยอีวาริชตู ดา ไวกา

ในงานรัฐพิธีหรือพิธีการทางทหาร มีการบรรเลงเพลงดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองเอกราชของบราซิล จึงเรียกชื่องดังกล่าวว่า "เพลงแห่งเอกราชบราซิล" มีสถานะเป็นเพลงปลุกใจอย่างเป็นทางการ

"เอกราชหรือความตาย" ภาพวาดสีน้ำมันโดยเปดรู อาแมรีกู ค.ศ. 1888

บทร้อง[แก้]

บทร้องของเพลง อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา ฉบับทางการมีอยู่ทั้งสิ้น 10 บท แต่โดยปกตินิยมขับร้องเฉพาะบทที่ 3, 4, 5, 6, 8 และ 10.

Hino da Independência
(ภาษาโปรตุเกส)
Anthem of Independence
(ภาษาอังกฤษ)
1
Já podeis da Pátria filhos
Ver contente a Mãe gentil;
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil
Já raiou a Liberdade
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil
1
Already you can, Fatherland's sons,
See happy your gentle mother.
Liberty's already risen
At Brazil's horizon.
Liberty's already risen
Liberty's already risen
At Brazil's horizon.
Refrão
Brava Gente Brasileira
Longe vá, temor servil;
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
Chorus
Brave Brazilian people!
Far off go, servile fear!
Either be the Fatherland free,
Or die for Brazil.
Either be the Fatherland free,
Or die for Brazil.
2
Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil,
Houve Mão mais poderosa,
Zombou deles o Brasil.
Houve Mão mais poderosa
Houve Mão mais poderosa
Zombou deles o Brasil.
2
The chains that forged for us
Perfidy's astute slyness,
There was a most powerful Hand,
Sneered on them Brazil.
There was a most powerful Hand,
There was a most powerful Hand,
Sneered on them Brazil.
(Refrão)
(Chorus)
3
O Real Herdeiro Augusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
Em despeito dos Tiranos
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
3
The august royal heir
Knowing the evil mislead
In spite of the Tyrants
Wished to stay in his Brazil
In spite of the Tyrants
In spite of the Tyrants
Wished to stay in his Brazil
(Refrão)
(Chorus)
4
Ressoavam sombras tristes
Da cruel Guerra Civil,
Mas fugiram apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
Mas fugiram apressadas
Mas fugiram apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
4
Sad shadows resounded
From evil Civil War
But ran away fastly
Seeing the Angel of Brazil
But ran away fastly
But ran away fastly
Seeing the Angel of Brazil
(Refrão)
(Chorus)
5
Mal soou na serra ao longe
Nosso grito varonil;
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
Nos imensos ombros logo
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
5
As soon as sounded in far away mountains
Our manful shout
In huge shoulders soon
The head rises Brazil
In huge shoulders soon
In huge shoulders soon
The head rises Brazil
(Refrão)
(Chorus)
6
Filhos clama, caros filhos,
E depois de afrontas mil,
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
Que a vingar a negra injúria
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
6
Clamour sons, beloved sons
And after thousands of affronts
That to revenge the black offense
Comes Brazil to call yous
That to revenge the black offence
That to revenge the black offence
Comes Brazil to call yous
(Refrão)
(Chorus)
7
Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil:
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
Vossos peitos, vossos braços
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
7
Don't fear impious phalanxes,
Who show their hostile face:
Your breasts, your arms
Are the walls of Brazil.
Your breasts, your arms
Your breasts, your arms
Are the walls of Brazil.
(Refrão)
(Chorus)
8
Mostra Pedro a vossa fronte
Alma intrépida e viril:
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Tende nele o Digno Chefe
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
8
Pedro show us your countenance
(Your)Bold and manful soul
Ye have in him the worthy Chief
Of this Empire of Brazil
Ye have in him the worthy Chief
Ye have in him the worthy Chief
Of this Empire of Brazil
(Refrão)
(Chorus)
9
Parabéns, oh Brasileiros,
Já com garbo varonil
Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil.
Do Universo entre as Nações
Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil.
9
Congratulations, O Brazilians,
Already, with viril garb
From the Universe among Nations
Shines brightly that of Brazil.
From the Universe among Nations
From the Universe among Nations
Shines brightly that of Brazil.
(Refrão)
(Chorus)
10
Parabéns; já somos livres;
Já brilhante, e senhoril
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembleia do Brasil.
Vai juntar-se em nossos lares
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembléia do Brasil.
10
Contratulations; we are already free;
Already glowing, and noble.
Will came in our homes,
The Assembly of Brazil.
Will came in our homes,
Will came in our homes,
The Assembly of Brazil.
(Refrão)
(Chorus)
เพลงแห่งเอกราช (บทที่ 1- 4)
(ภาษาไทย)


เจ้าสามารถเป็นบุตรแห่งปิตุภูมิแล้ว

เห็นความสุขของมารดาที่นุ่มนวลของเจ้า

เสรีภาพปรากฏขึ้นแล้ว

ณ ขอบฟ้าแห่งบราซิล

เสรีภาพปรากฏขึ้นแล้ว

เสรีภาพปรากฏขึ้นแล้ว

ณ ขอบฟ้าแห่งบราซิลประชาชนบราซิลผู้กล้าหาญ

จงไปให้พ้น ความเกรงขามในการเป็นทาส

ไม่ว่าเป็นปิตุภูมิแห่งเสรีภาพ

หรือยอมสละชีพเพื่อบราซิล

ไม่ว่าเป็นปิตุภูมิแห่งเสรีภาพ

หรือยอมสละชีพเพื่อบราซิล


(ท่อนนี้ร้องซ้ำหลังจบแต่ละบท)


ตรวนที่หล่อหลอมกับเรา

จากการทรยศและหักหลัง

มีหัตถ์ที่ทรงอานุภาพมากสูงสุด

เยาะเย้ยพวกมันในบราซิล

มีหัตถ์ที่ทรงอานุภาพมากสูงสุด

มีหัตถ์ที่ทรงอานุภาพมากสูงสุด

เยาะเย้ยพวกมันในบราซิล


รัชทายาทผู้น่าเคารพนับถือ

รับรู้ถึงการชักนำไปในทางที่ผิดอย่างชั่วช้า

แม้จะเป็นพวกทรราช

เราก็ปรารถนาอาศัยบราซิลของเขา

แม้จะเป็นพวกทรราช

แม้จะเป็นพวกทรราช

เราก็ปรารถนาอาศัยบราซิลของเขา


เงาแห่งความโศกเศร้าสะท้อนกึกก้อง

จากสงครามกลางเมืองแห่งความโหดร้าย

แต่วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว

แลเห็นเทพธิดาแห่งบราซิล

แต่วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว

แต่วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว

แลเห็นเทพธิดาแห่งบราซิล

สื่อ[แก้]

อีนูดาอิงดือเป็งเด็งซียา ขับร้องโดยคณะประสานเสียงของกองทัพบกบราซิล

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]