อิมมูโนโกลบูลินเอ็ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Figure 1. Schematic model of IgM

อิมมูโนโกลบูลินเอ็ม (อังกฤษ: immunoglobulin M, IgM) เป็นแอนติบอดีชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นแอนติบอดีที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ที่สุด และเป็นแอนติบอดีชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นจากการตอบสนองของร่างกายต่อถูกกระตุ้นโดยแอนติเจน