อัตราส่วนเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราส่วนเงิน (อังกฤษ: silver ratio) หรือเขียนแทนด้วย \delta_S เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ

\delta_S = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414\, 213\, 562\, 373\, 095\, 048\, 801\, 688\, 724\, 210

หรือสามารถเขียนในได้รูปเศษส่วนต่อเนื่องคือ


\delta_S = 2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ddots}}}\,

ดูเพิ่ม[แก้]