อภิชาญ ปานเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

" อภิชาญ ปานเจริญ " เกิด 2 กรกฎาคม ปีวอก เป็นอาจารย์ทางด้านภาษาบาลีสันสกฤต สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเปิดสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์อภิชาญสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๗ ประโยค และศาสนศาสตรบัณฑิต(สังคมวิทยา) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนมูลนิธิเอเซีย ผ่านมหามกุฏราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยสันสกฤต พาราณสี ประเทศอินเดีย(สาขาภาษาสันสกฤต] และมหาวิทยาลัย BHU(สาขาวรรณคดีสันสกฤต] เป็นอาจารย์บรรยายวิชาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต วิชาลักษณะภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิชาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และวิชาวรรณกรรมศาสนา

หน้าที่การงาน[แก้]

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อดีตผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เป็นอาจารย์บรรยายวิชาภาษาสันสกฤต วิชาภาษาบาลี วิชาภาษาต่างประเทศ(เขมร จีน อังกฤษ)ในภาษาไทย วิชาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และวิชาวรรณกรรมศาสนา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาภาษาสันสกฤตที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร