อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อนุสัญญากรุงปารีส
อนุสัญญากรุงปารีส
อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
วันลงนาม20 มีนาคม ค.ศ. 1883 (1883-03-20)
ที่ลงนามปารีส, ฝรั่งเศส
วันมีผล7 กรกฎาคม ค.ศ. 1884 (1883 version)
ภาคี177
ภาษาฝรั่งเศส

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม หรือ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ลงนามที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1883 โดยทั่วไปอาจเรียกสั้น ๆ ว่า Paris Convention

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมอนุสัญญาฉบับนี้