อนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ (อังกฤษ: Montevideo Convention on Rights and Duties of the states) เป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมภาคีชาติอเมริกาครั้งที่ 7 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย ในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1933 กำหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐ โดยบอกถึงสถานะความเป็นรัฐชาติเอาไว้

องค์ประกอบความเป็นรัฐชาติมีดังนี้

  1. มีดินแดนที่แน่นอน - ใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่ต้องมีขอบเขตที่เป็นรูปร่างแน่นอนเอาไว้ก่อน
  2. มีประชากร - จะต้องมีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่ในนั้น จะกี่คนก็ได้ แต่ขอให้มีสภาพเป็นสังคมในดินแดนนั้น
  3. มีรัฐบาล - จะต้องมีรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการดินแดนพื้นที่นั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  4. มีอำนาจอธิปไตย - ซึ่งรวมถึงอำนาจในการทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - แน่นอนว่าเป็นอำนาจในการปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับรัฐอื่นหรือตัวตนอื่น

จะต้องมีการบริหารเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อนี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะเรียกได้ว่ามีสภาพการเป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบ