อนุภาคบีตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
อานุภาพการทะลุทะลวงของรังสีสามชนิดเปรียบเทียบกัน

อนุภาคบีตา หรือ รังสีบีตา (อังกฤษ: Beta particle : b) คือรังสีชนิดหนึ่งซึ่งมีประจุเป็น -1 และมวลเป็น 0 (ประมาณ 1/2000 เท่าของโปรตอน) ซึ่งแสดงว่าบีตามีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน มีความเร็วเท่ากับแสง สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของบีตาคือ β รังสีบีตามีอำนาจทะลุทะลวงปานกลาง ไม่สามารถทะลุผ่านอะลูมิเนียมหรือพลาสติก รังสีบีตาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ β+ เรียกว่า โพซิตรอน (positron) มีประจุไฟฟ้า +1 และ β- เรียกว่า เนกาตรอน (negatron) มีประจุไฟฟ้า -1 ธาตุกัมมันตรังสีส่วนมากจะปล่อย β- ออกมา ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงรังสีบีตามักจะหมายถึง β- เสมอ