อนามัยช่องปาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อนามัยช่องปากที่เหมาะสมอาศัยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันสม่ำเสมอ

อนามัยช่องปากเป็นการรักษาปากของบุคคลให้สะอาดปราศจากโรคและปัญหาอื่น (เช่น ลมหายใจเหม็น) โดยการแปรงฟันและทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ การรักษาอนามัยช่องปากสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันโรคของฟัน โรคของฟันที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ฟันผุและโรคเหงือก รวมทั้งเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ[1] การแปรงฟันสม่ำเสมอพึงแปรงสองครั้งต่อวัน คือ ก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอน การทำความสะอาดซอกฟันก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแปรงฟัน[2] ทั้งนี้ เนื่องจากแปรงฟันไม่สามารถไปถึงบริเวณซอฟกันได้จึงทำความสะอาดพื้นผิวได้เพียงร้อยละ 50 มีอุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันหลายอย่าง รวมทั้งไหมขัดฟัน (floss) หรือแปรงซอกฟัน ขึ้นอยู่กับว่าปัจเจกบุคคลชอบใช้อุปกรณ์ชนิดใด

อ้างอิง[แก้]

  1. Darby, M., & Walsh, Margaret M. (2010). Procedures Manual to Accompany Dental Hygiene: Theory and Practice. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier
  2. Claydon, N. (2008). "Current concepts in toothbrushing and interdental cleaning." Periodontology 2000, 48(1), 10–22. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0757.2008.00273.x