องค์การร่วมแห่งชาติซาบะฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การร่วมแห่งชาติซาบะฮ์ (มลายู: Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu; อังกฤษ: United Sabah National Organisation, USNO) เป็นพรรคการเมืองในมาเลเซียที่มีฐานที่มั่นในรัฐซาบะฮ์ ก่อตั้งโดยตุน มุสตาฟา พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลบริหารรัฐซาบะฮ์เมื่อชนะการเลือกตั้งระดับรัฐใน พ.ศ. 2510 พรรคนี้อยู่ในอำนาจจนถึง พ.ศ. 2518 โดยมีตุน มุสตาฟาเป็นผู้นำ และใน พ.ศ. 2519 โดยมีโมฮัมหมัด ซาอิด บิน เกอร์บวกเป็นผู้นำ

ก่อนการก่อตั้งมาเลเซียเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 องค์การร่วมแห่งชาติซาบะฮ์มีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับองค์การร่วมปาโซะก์โมโมกุน กาดาซันดูซุน ที่นำโดยตุน ฟูอัด สตีเฟน และสหพันธรัฐมลายาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ใน พ.ศ. 2518 เลขาธิการทั่วไปขององค์กรแห่งชาติสหซาบะฮ์ ฮาร์ริส ซัลเละฮ์ได้ออกจากพรรคและไปรวมกลุ่มกับองค์การร่วมปาโซะก์โมโมกุน กาดาซันดูซุนเพื่อก่อตั้งพรรคใหม่คือเบอร์จายา พรรคใหม่นี้ชนะองค์การร่วมแห่งชาติซาบะฮ์ในการเลือกตั้งระดับรัฐ พ.ศ. 2519 และได้จัดตั้งรัฐบาลจนถึง พ.ศ. 2528 องค์กรแห่งชาติสหซาบะฮ์ยังคงเข้าร่วมการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ. 2524 2528 2529 และ 2533 แต่ไม่เคยได้จัดตั้งรัฐบาลอีก ใน พ.ศ. 2533 องค์การร่วมแห่งชาติซาบะฮ์รวมกับเบอร์จายาและเข้าร่วมกับอัมโนกลายเป็นอัมโนสาขาซาบะฮ์โดยมีตุน มุสตาฟาเป็นประธาน