ข้ามไปเนื้อหา

หุบเขาทรุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หุบเขาทรุดในทวีปทวีปแอฟริกาอยู่ทางตะวันออกของทวีป เกิดจากการแยกของแผ่นทวีปแอฟริกา

หุบเขาทรุด (อังกฤษ: Rift valley) เป็นพื้นที่ราบต่ำลักษณะเป็นเส้นยาว ขนาบข้างด้วยพื้นที่ราบสูง หรือแนวเทือกเขา เกิดขึ้นจาก แผ่นเปลือกโลกขยายตัวอันเนื่องจากแรงดึงทางกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน ส่งผลให้เกิดรอยแตกที่ผิวเปลือกโลก จนกระทั่งแรงดึงมีปริมาณมากพอ แผ่นเปลือกโลกจะแยกตัวออกจากกัน ส่วนที่อยู่ตรงกลางจะยุบตัวลง เกิดเป็น “กราเบน” มีลักษณะเป็นที่ราบต่ำขนาบข้างด้วยหน้าผามุมสูง หากกการขยายตัวของแผ่นเปลือกโลกยังมีต่อไป ที่ราบต่ำนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยบล็อกที่สูงด้านข้างแตกออกแล้วยุบตัวลง ต่อเนื่องกลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่ การเกิดหุบเขาทรุดเกิดได้ทั้งบนแผ่นทวีป และแผ่นมหาสมุทร

หุบเขาทรุดที่มีการพัฒนาไปมากแล้ว สามารถพบได้กับบริเวณที่มีกระบวนการเกิด แนวสันเขากลางมหาสมุทร ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของพื้นมหาสมุทร ยกตัวอย่างเช่น มหาสมุทร แอตแลนติก เป็นต้น