หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้ (華嚴經感應略記) หรือ ต้าฟางกว่างฝอหัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้ (大方廣佛華嚴經感應略記) รวบรวมโดยพระเถระหยุนชี จู้หง 雲棲祩宏 เกิด 1535 - มรณะ 1615) พระสงฆ์รูปสำคัญในสมัยราชวงศ์หมิง ว่าด้วยเรื่องราวปฏิหาริย์เกี่ยวกับอวตังสกสูตร ชื่อของปกรณ์เล่มนี้มีความหมายว่า "บันทึกสังเขปว่าด้วยอานิสงส์เกี่ยวกับอวตังสกสูตร" [1] [2] [3]

เนื้อหาของ "หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้" เกี่ยวกับผลของการเคารพบูชา การสวดสาธยาย และการปฏิบัติตามอวตังสกสูตร ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเรื่องในทำนองปาฏิหาริย์ช่วนให้ผู้คนเชื่อถือศรัทธาในพระสูตรนี้ รวมถึงสรัทธาในนิกายหัวเหยียน

เนื้อหา[แก้]

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจาก "หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้" ซึ่งมีเนื้อความสั้นๆ ว่าด้วยเหตุการณ์เป็นตอนๆ ต่างกรรมต่างวาระ กัน เช่น เมื่อครั้งที่พระพุทธภัทระเดินทางจากชมพูทวีปมาแปลพระอวตังสกสูตรจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน ที่อาณาจักรโห้วฉิน ในยุคหนานเป่ยเฉา ราวปีค.ศ. 418 ท่านพำนักอยู่ที่วัดเซี่ยซือคง เมืองหยางโจว ในวัดนั้นมีสระบัวอยู่ด้านหน้าห้องทำงานของท่าน ทุกๆ วันจะมีกุมารในชุดเขียว 2 คน ปรากฏกายจากสระแห่งนั้น แล้วทำความสะอาดห้องของท่าน ช่วยฝนหมึก และคอยปรนนิบัติรับใช้ ครั้นถึงยามสายัณห์ก็หวนคืนสู่สระบัวอีกครา (เรื่อง "สองกุมารมงคลนิมิต" - 双童现瑞) [4]

อีกเรื่องเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีบรรพชิตรูปหนึ่งนามว่า พระฮุ่ยโย่ว อยู่ ณ อารามฉงฝู ในราชธานีฉางอัน มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดแข็งขัน ถวายตัวเป็นศิษย์พระจื้อเหยียนคอยรับใช้อุปัฏฐากท่าน ภาวนาตามแนวทางนิกายอวตังสกะ หรือนิกายฮว๋าเหยียน ท่านเฝ้าสวดภาวนาพระสูตรนี้ทุกวันนับแต่ทิวาจวบราตรี ท่านจะจุดธูปบูชาสาธยายพระสูตร ช่วงตถาคตนิรมิตวรรค(如來出現品) มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะสาธยายพระสูตรอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ถึง 10 องค์ ปรากฏกายขึ้นจากผืนปฐพี ฉวีวรรณสีสุวรรณงามอร่าม ส่องแสงประกายเจิดจ้า แต่ละพระองค์ประทับอยู่บนดอกบัว พระโพธิสัตว์ล้วนประณมกรสดับพระสูตรบรรพนี้ด้วยจิตมั่นคงไม่วอกแวก เมื่อท่านธาธยายจบลง พระโพธิสัตว์ก็อันตรธานหายไป (เรื่อง "โพธิสัตว์ปรากฏ" - 菩萨涌现) [5]

ตัวอย่างเนื้อหา[แก้]

เรื่อง "พระธาตุปรากฏในปาก" (口获舍利)

" ... สมัยราชวงศ์ถัง ฝานเสวียนจื้อ ชาวเมืองอันติ้ง ครั้งยังเยาว์วัยถวายตัวเป็นศิษย์พระเถระตู้ซุ่น ท่านตู้ซุ่นสั่งให้สวดอวตังสกสูตรอยู่เป็นนิจ จดจ่อตั้งใจกับพระสูตรนี้ สาธยายบทสมันตภัทรจริยาปณิธานวรรค สวดพระสูตรแต่ละครั้ง มักปรากฏพระธาตุขึ้นในปาก รวมแล้วได้ประมาณหนึ่งร้อยองค์ ... " [6]

หมายเหตุ - ต่อมา ฝานเสวียนจื้อ ไปบำเพ็ญภาวในถ้ำฉื๋อซา เมืองฟางโจว กลางวันสวดอวตังสกสูตร กลางคืนนั่งสมาธิ กล่าวกันว่าเพราะท่านเคารพพระสูตรนี้ จึงปรากฏมงคลลักษณ์ เทพยาดาคุ้มครองท่าน [7]

อ้างอิง[แก้]

  1. 云栖祩宏
  2. The Role of Wutaishan in the Religious Practice of Huayan Buddhism
  3. Creating Huayan Lineage: Miraculous Stories About the Avatam!saka-sūtra
  4. 大方廣佛華嚴經感應略記
  5. 大方廣佛華嚴經感應略記
  6. 大方廣佛華嚴經感應略記
  7. Philosopher, Practitioner, Politician: the Many Lives of Fazang (643-712)

บรรณานุกรม[แก้]