ข้ามไปเนื้อหา

หัวหน้างาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โปสเตอร์ปี 1940 จากสหรัฐอเมริกา

หัวหน้างาน (อังกฤษ: Supervisor) (หรือเรียกอีกอย่างว่า โฟร์แมน, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้อำนวยความสะดวก, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ประสานงานพื้นที่, ผู้จัดการสายงาน) คือตำแหน่งงานของการบริหารระดับล่าง ซึ่งมีอำนาจเหนือคนงานหรือสถานที่ทำงานเป็นหลัก

หัวหน้างานยังสามารถเป็นหนึ่งในพนักงานที่อาวุโสที่สุดในสถานที่ทำงาน เช่น ศาสตราจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ในทางกลับกัน การเป็นหัวหน้างานสามารถทำได้โดยบุคคลที่ไม่มีตำแหน่งที่เป็นทางการ เช่น ผู้ปกครอง

พนักงานจะสามารถเป็นหัวหน้างานได้ หากพวกเขามีอำนาจและสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไปนี้ (อ้างอิงจากกระทรวงแรงงานออนแทรีโอ):

  1. ให้คำสั่งหรือคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  2. รับผิดชอบต่องานและการกระทำของพนักงานคนอื่น ๆ

ตามกฎหมาย พวกเขาอาจไม่ใช่หัวหน้างาน หากพนักงานไม่สามารถทำสิ่งข้างต้นได้ แต่จะอยู่ในประเภทอื่น เช่น หัวหน้ากลุ่มงาน (work group leader)

หัวหน้างานคือผู้ควบคุมงานอันดับแรกและสำคัญที่สุด ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับปริมาณการผลิตที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพวกเขาควรจะทำ และอยู่ในระดับคุณภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยที่ยอมรับได้

หัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลผลิตและการกระทำของพนักงานกลุ่มเล็กๆ มีบทบาทความรับผิดชอบและอำนาจหลายอย่างเหมือนกับผู้จัดการ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญสองประการระหว่างหัวหน้างานและผู้จัดการคือ:

  1. หัวหน้างานมักไม่มีอำนาจว่าจ้างหรือไล่ออก
  2. หัวหน้างานไม่มีอำนาจด้านงบประมาณ

หัวหน้างานไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่เหมาะสมขององค์กร แต่จะถูกมองว่าเป็นสมาชิกอาวุโสของพนักงาน ซึ่งแตกต่างจากผู้จัดการระดับกลาง การมีหัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน

การขาดอำนาจจ้างและไล่ออก หมายความว่า หัวหน้างานไม่สามารถรับสมัครพนักงานที่ทำงานอยู่ในกลุ่มของหัวหน้างาน และไม่มีอำนาจในการเลิกจ้างพนักงาน

แต่อาจจะมีส่วนร่วมในการจ้างงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์และประเมินผู้สมัคร แต่อำนาจในการจ้างงานที่แท้จริงอยู่ในมือของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้างานอาจแนะนำฝ่ายบริหารให้เลิกจ้างพนักงานคนใดคนหนึ่ง และอาจเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมที่นำไปสู่การแนะนำ แต่ผู้มีอำนาจในการไล่ออกจริงอยู่ในมือของผู้จัดการ

การขาดอำนาจด้านงบประมาณหมายความว่าหัวหน้างานจะได้รับงบประมาณที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้างานจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลสำหรับพนักงานในกลุ่มงานของตน

หัวหน้างานมักจะมีอำนาจในการซื้อภายในขอบเขตที่กำหนด และยังได้รับอำนาจในการอนุมัติเวลาทำงานและเรื่องการจ่ายเงินเดือนอื่น ๆ โดยปกติแล้ว งบประมาณที่ส่งผลต่อคำขอต่างๆ เช่น การเดินทาง จะไม่เพียงต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานเท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งชั้นด้วย

ในฐานะสมาชิกของฝ่ายบริหาร งานหลักของหัวหน้างานจะเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและควบคุมงานมากกว่าที่จะปฏิบัติงานโดยตรง