หอคอยบึไล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อารามของคณะเฮียรอนิไมต์และหอคอยบึไลในลิสบอน *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
หอคอยบึไล
ประเทศโปรตุเกส
ภูมิภาค **ยุโรปและอเมริกาเหนือ
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii), (vi)
อ้างอิง263bis
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2526 (คณะกรรมการสมัยที่ 7)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

หอคอยบึไล (โปรตุเกส: Torre de Belém) ตั้งอยู่ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส หอคอยบึไลแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกใน พ.ศ. 2526

หอคอยแห่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าฌูเวาที่ 2 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันเมืองริมฝั่งแม่น้ำเทกัส ตัวหอคอยบึไลประกอบไปด้วยหินอ่อนและตัวป้อมปราการมีความสูงกว่า 30 เมตร

อ้างอิง[แก้]