ข้ามไปเนื้อหา

หมู่บ้านขนาดเล็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โอเบอร์วิลในเมืองวัลท์เคียร์ชในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างของหมู่บ้านขนาดเล็ก

หมู่บ้านขนาดเล็ก (อังกฤษ: hamlet) เป็นนิคมหรือแหล่งตั้งถิ่นฐานชนิดหนึ่ง มีนิยามแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปใช้เรียกนิคมขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรน้อยในพื้นที่ชนบท หรือใช้เรียกนิคมที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลหรือนิคมอื่นที่ใหญ่กว่า ลักษณะสำคัญของหมู่บ้านขนาดเล็กคือ เป็นชุมชนที่ไม่มีองค์กรบริหารหรือปกครองตนเอง