หมายห้ามออกนอกสาธารณรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

หมายห้ามออกนอกสาธารณรัฐ (ละติน: ne exeat republica; เรียกโดยย่อว่า ne exeat) เป็นหมายที่ออกโดยศาลสูงสุดในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ เพื่อห้ามมิให้มีการเคลื่อนไหวไปจากเขตอำนาจศาล ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือทรัพย์สินอันอยู่ระหว่างการพิพาท

ชื่อในภาษาละตินแปลตามตัวบทอักษรได้ว่า "ห้ามมิให้ผู้นั้นออกจากสาธารณรัฐเชียว" (อังกฤษ: let him not exit the republic)

ในปัจจุบัน หมายเช่นนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายในสากลประเทศนัก อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายรัษฎากรระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาคงให้อำนาจศาลออกหมายเช่นว่านี้อยู่

อ้างอิง[แก้]

  • ราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.). ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php. (เข้าถึงเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2551).
  • Black's Law Dictionary, Seventh Edition. (1999). "ne exeat republica".