ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:Taxonbars desynced from Wikidata

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือหมวดหมู่ติดตามข้อผิดพลาดสำหรับแม่แบบ {{Taxonbar}} ที่ไม่มีตัวแปรเสริม |from#= ที่สอดคล้องกับรายการวิกิสนเทศ (เรียกอีกอย่างว่า 'เอนทิตี' หรือ 'QID') ซึ่งชี้ไปที่ บทความวิกิพีเดีย สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับกรณีนี้ ได้แก่:

  1. เป็นไปได้ว่ารายการวิกิสนเทศ ที่เคยชี้ไปที่หน้าที่จัดหมวดหมู่จะเปลี่ยนไปหรือ
  2. ตัวแปรเสริม |from#= อย่างน้อยหนึ่งรายการมี garbage (มีโอกาสน้อย โปรดดู หมวดหมู่:Taxonbars with invalid from Parameters) หรือ
  3. หน้าถูกคัดลอกเป็นแม่แบบและผู้สร้างลืมอัปเดตตัวแปรเสริม |from= หรือ
  4. วิกิสนเทศมีรายการแยกต่างหากสำหรับอนุกรมวิธานและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน (เช่น โรคและสาเหตุของโรค หรือพืชผักและชนิดพันธุ์) และบทความวิกิพีเดียได้เชื่อมโยงกับรายการที่เกี่ยวข้องที่วิกิสนเทศ

โปรดสอบถาม en:Wikipedia talk:WikiProject Tree of Life หากคุณไม่ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

หน้าในหมวดหมู่นี้ควรเพิ่มโดย มอดูล:Taxonbar เท่านั้น