ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ประเทศที่ใช้ภาษากลุ่มสลาฟเป็นภาษาทางการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ภาษากลุ่มสลาฟตะวันตก เป็นภาษาแม่ (ภาษารัสเซีย ยูเครน เบลารุส และรูซึน)
  ภาษากลุ่มสลาฟตะวันออก เป็นภาษาแม่ (ภาษาเช็กและสโลวัก)
  ภาษากลุ่มสลาฟใต้ เป็นภาษาแม่ (เซอร์เบีย สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย
บัลแกเรีย และมาซิโดเนีย)
ประเทศที่ใช้ภาษากลุ่มสลาวิก