หมวดหมู่:ชาวอเมริกาใต้แบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด