หมวดหมู่:ชาวสหราชอาณาจักรที่มีความหลากหลายทางเพศแบ่งตามอาชีพ