หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีทางทหารของประเทศฝรั่งเศส