หมวดหมู่:ก่อตั้งในทวีปอเมริกาเหนือคริสต์ทศวรรษ 1940