หมวดหมู่:การพลัดถิ่น

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ การพลัดถิ่น
รวมบทความที่เกี่ยวกับการโยกย้ายของประชากรที่มีชาติพันธุ์เดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ที่อาจจะเกิดจากการถูกบังคับ หรือ เลือกที่จะกระทำการโยกย้ายโดยความตั้งใจของตนเองจากถิ่นฐานที่อยู่เดิมไปตั้งถิ่นฐานและกลายเป็นพลเมืองในดินแดนใหม่ที่มักจะไกลจากถิ่นฐานที่ตั้งอยู่เดิมอย่างถาวร การโยกย้ายอาจจะมีสาเหตุมาจากการบังคับให้โยกย้าย หรือจากปัญหาทางเศรษฐกิจ คำนี้ต่างกับการลี้ภัย (Refugee) ที่โดยทั่วไปจะเป็นการโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานเป็นการชั่วคราว