หมวดหมู่:การจำแนกหัวข้อหลัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายการการจำแนกหัวข้อหลักของวิกิพีเดีย มีการใช้ทั่ววิกิพีเดียเพื่อจัดระเบียบการนำเสนอการโยงบทความในระบบการอ้างอิงหลาย ๆ ระบบ ซึ่งมีตั้งแต่ภาพรวม เค้าโครง อภิธานศัพท์ รายการ สถานีย่อย ดัชนีและหมวดหมู่ของวิกิพีเดีย

หมวดหมู่บนสุดทางเลือกในการเริ่มนำทางบทความโดยยึดการจำแนกแก่นเริ่มจำนวนน้อยกว่า คือ หมวดหมู่:มูลฐาน

ระบบหมวดหมู่โดยรวมของวิกิพีเดียระดับบนสุดซึ่งรวมทั้งบทความและหน้าโครงการอื่น คือ หมวดหมู่:สารบัญ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 15 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 15 หมวดหมู่