หมวดหมู่:การจำแนกหัวข้อหลัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายการการจำแนกหัวข้อหลักของวิกิพีเดีย มีการใช้ทั่ววิกิพีเดียเพื่อจัดระเบียบการนำเสนอการโยงบทความในระบบการอ้างอิงหลาย ๆ ระบบ รวมถึงภาพรวม เค้าโครง อภิธานศัพท์ รายการ สถานีย่อย ดัชนี และหมวดหมู่ของวิกิพีเดีย

หมวดหมู่บนสุดของระบบการจัดหมวดหมู่โดยรวมของวิกิพีเดีย รวมทั้งบทความและหน้าโครงการอื่น ๆ คือ หมวดหมู่:หมวดหมู่

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของหมวดหมู่นี้คือการจัดกลุ่มหัวข้อใหญ่ในหมวดหมู่เดียวเพื่อความสะดวกและการอ้างอิงของผู้ใช้และผู้แก้ไขของวิกิพีเดียให้มากขึ้น หมวดหมู่นี้ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นไปตามโครงสร้างลำดับชั้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้นโปรดอย่าลบบางส่วนของเนื้อหาในหมวดหมู่นี้

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 25 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 25 หมวดหมู่