หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank guarantee) เป็นหลักประกันทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งออกโดยธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าธนาคารใช้วางเป็นหลักประกันต่อบุคคลหรือองค์กรคู่สัญญา กรณีที่ลูกค้าธนาคารเผชิญความรับผิดในมูลหนี้ใดและไม่สามารถชำระมูลหนี้นั้นได้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ธนาคารในฐานะผู้ค้ำประกันจะชดใช้มูลหนี้ที่ค้างอยู่แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินค้ำประกันของธนาคารที่ระบุในหนังสือ[1]

หนังสือค้ำประกันโดยธนาคารไม่มีการตั้งเงื่อนไขการชำระเงิน ธนาคารจะชำระให้แก่เจ้าหนี้ทันทีเมื่อถูกทวงถาม จึงต่างกับ ตราสารประกันเครดิต (Standby Letter of Credit) ซึ่งมีการตั้งเงื่อนไขชำระเงิน ธนาคารในฐานะผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้มีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว

หนังสือค้ำประกันโดยธนาคารมักใช้ในการเข้าประมูลงานจัดซื้อและจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ พึงระวังว่าหนังสือค้ำประกันฯไม่ใช่หนังสือรับรองโดยธนาคาร (Bank Certificate)[2] สถานทูตบางแห่งไม่รับหนังสือค้ำประกันฯเพื่อประกอบคำร้องขอวีซ่า

อ้างอิง[แก้]

  1. What Is a Bank Guarantee? investopedia.com
  2. Bank Guarantee investinganswers.com