ส่วนปิดคลุม (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในภาษาโปรแกรม ส่วนปิดคลุม (closure) คือฟังก์ชันที่อ้างถึงโดยตัวแปรอิสระในบริบทของศัพท์

ส่วนปิดคลุมมักเป็นฟังก์ชันที่สร้างในขณะโปรแกรมทำงาน กรณีที่เห็นได้ชัดคือฟังก์ชันที่ทุกส่วนปรากฏอยู่ในฟังก์ชันอื่น ฟังก์ชันชั้นในมักจะถูกอ้างถึงได้โดยตัวแปรเฉพาะที่ ฟังก์ชันชั้นนอกสร้างตัวตน (instance) ของฟังก์ชันชั้นในขึ้นใหม่ ขณะที่ฟังก์ชันชั้นนอกกำลังทำงาน ถ้าฟังก์ชันชั้นในอ้างถึงตัวแปรเฉพาะที่บางตัวของฟังก์ชันชั้นนอก ส่วนปิดคลุมจึงจะถูกสร้างขึ้น โดยส่วนปิดคลุมประกอบด้วยรหัสโปรแกรมของฟังก์ชันชั้นในและส่วนอ้างอิงถึงตัวแปรใดๆ ในฟังก์ชันชั้นนอกที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนปิดคลุม