สเตฟาเนีย ตูร์เกวิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สเตฟาเนีย ตูร์เกวิชเมื่อปี ค.ศ. 1920

สเตฟาเนีย ตูร์เกวิช-ลูเกียโนวิช (ยูเครน: Стефанія Туркевич-Лукіянович; 25 เมษายน ค.ศ. 1898 – 8 เมษายน ค.ศ. 1977) เป็นนักแต่งเพลง นักเปียโน และนักดนตรีชาวยูเครน ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแต่งเพลงผู้หญิงชาวยูเครนคนแรก ผลงานของเขาเคยถูกห้ามเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่โซเวียต[1]

ผลงานประพันธ์[แก้]

ผลงานซิมโฟนี[แก้]

 • Симфонія – Symphony no. 1 – 1937
 • Симфонія no. 2 (a) – Symphony no. 2 (a) – 1952
 • Симфонія no. 2 (b) (2-гий варіант) – Symphony no. 2 (b) (2nd version)
 • Симфонієта – Symphoniette – 1956
 • Три Симфонічні Ескізи – Three Symphonic Sketches – 3-го травня, 1975
 • Симфонічна поема – Symphonic Poem «La Vitа»
 • Space Symphony – 1972
 • Суіта для подвійного струнного оркестру – Suite for Double String Orchestra
 • Fantasy for Double String Orchestra

ดนตรีประกอบบัลเลต์[แก้]

 • Руки – The Girl with the Withered Hands – Bristol, 1957
 • Перли – The Necklace
 • Весна (Дитячий балет) – Spring – (Children's Ballet) 1934-5
 • Мавка (a) – Mavka – ‘The Forest Nymph’ – 1964-7 – Belfast
 • Мавка (b) – Mavka – ‘The Forest Nymph’ – 1964-7 – Belfast
 • Страхопуд – Scarecrow – 1976

อุปรากร[แก้]

 • Мавка – Mavka – (unfinished) based on Lesia Ukrainka’s Forest Song

อุปรากรของเด็ก[แก้]

 • «Цар Ох» або Серце Оксани – Tsar Okh or Heart of Oksana – 1960
 • «Куць» – The Young Devil
 • «Яринний городчик» – A Vegetable Plot (1969)

ผลงานเพลงประสานเสียง[แก้]

 • Літургія 1919
 • Psalm to Sheptytsky (Псалом Шептицькому)
 • До Бою
 • Триптих
 • Колискова (А-а, котика нема) 1946

ผลงานดนตรีบรรเลง[แก้]

 • Соната для скрипки і фортепіано 1935 – Sonata for violin and piano
 • (a) Cтрунний квартет 1960 – 1970 – String quartet
 • (b) Cтрунний квартет 1960 – 1970 – String quartet
 • Тріо для скрипки, альта і віолончела 1960 – 1970 – Trio for Violin, Viola and Cello
 • Квінтет для двох скрипок, альта, віолончела фортепіано 1960 – 1970 – Piano Quintet
 • Тріо для флейти, кларнету, фагота 1972 – Wind Trio

ผลงานเปียโน[แก้]

 • Варіації на Українську тему 1932 – Variations on a Ukrainian Theme
 • Фантазія: Суїта фортепянна на Українські теми – Fantasia: Suite for Piano on Ukrainian Themes 1940
 • Імпромпту – Impromptu 1962
 • Гротеск – Grotesque 1964
 • Гірська сюїта – Mountain Suite 1966 – 1968
 • Цикл п’єс для дітей – Cycle of Pieces for Children 1936 – 1946
 • Українські коляди та щедрівки – Ukrainian carols and Shchedrivka
 • Вістку голосить – Good Tidings
 • Christmas with Harlequin 1971

ผลงานอื่น[แก้]

 • – Серце – Heart – Solo voice with orchestra
 • – Лорелеї – Lorelei – Narrator, Harmonium and Piano 1919 – words by Lesia Ukrainka
 • – Май – May – 1912
 • – Тема народної пісні – Folk Song Themes
 • – На Майдані – Independence Square – piano piece
 • – Не піду до леса з конечкамі – Лемківська пісня – Lemky song for voice and strings

อ้างอิง[แก้]

 1. "Ukrainian Art Song Project – Stefania Turkewich". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-22.