สูตรคูณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สูตรคูณคือ_การเรียบเรียงการนับเพิ่มอย่างเป็นระบบ ด้วยการคูณ ค่าตัวเลขนั้นๆกับ จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 12 เพื่อย่นวิธีนับจากการบวกทีละครั้ง เป็นวิธีการคูณรวบยอด เช่น สิ่งใดมี1 ชิ้น เมื่อเพื่มจำนวนเป็น 5 ชิ้น ก็จะเอา 1* 5 เท่ากับ 5 ( แทนที่จะเอา 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )

 ตัวอย่าง แม่ให้เงินค่าขนมวันละ 5 บาท ทุกวันใน หนึ่งสัปดาห์ เมื่อจะรวมจำนวนเงินที่แม่ให้มาทั้งหมดในสัปดาห์ โดยการใช้สูตรคูณ คือ 5 บาท * 7 วัน( สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน) เท่ากับ 35 บาท. ซึ่งวิธีหาคำตอบด้วยสูตรคูณเป็นการย่นวิธีการคิด จากการนับจำนวนเพิ่มด้วยการบวก ที่จะนับค่าเพิ่มด้วยการบวกทีละครั้งต่อกันจนครบ คือ 5+5+5+5+5+5+5 ( นำ 5 มาบวกกันเรื่อยๆ จนครบ 7 ครั้ง )
 

รูปแบบของสูตรคูณนั้น สามารถเขียนได้ทั้งแบบตารางกริดและคอลัมน์. แต่โดยทั่วไปมักเขียนแยกเป็นคอลัมน์เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และท่องจำ เนื่องจากสูตรคูณแบบคอลัมน์ จะเรียบเรียงค่าการคูณของจำนวน 2 จำนวนและผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจนแยกเป็นแต่ละบรรทัด จำนวน 12 บรรทัดโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ การคูณเพิ่มของ 2 ซึ่งคำสรรพนามที่เราใช้เรียกสูตรคูณคือ แม่. กล่าวคือสูตรคูณแม่ 2 ก็หมายถึง การนับเพิ่ม ค่าของ 2 ตั้งแต่ 2 x 1 = 2 , 2 x 2 = 4 , เรื่อยไปจนถึง 2 x 12 = 24 เป็นอันจบแม่ 2 สูตรคูณโดยทั่วไปมีถึง 25 แม่ แต่โดยพื้นฐานแล้ว มักจะจดจำกันแค่ 11 แม่( 11 สูตร ) คือ ตั้งแต่ สูตรคูณแม่ 2 ถึง สูตรคูณ แม่ 12

ในเลขคณิตพื้นฐาน[แก้]

สูตรคูณเป็นตารางกริดที่หัวแถวและคอลัมน์เป็นเลขที่จะนำมาคูณ และตัวเลขในแต่ละช่องคือผลคูณดังกล่าว

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 5 20 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

จากตาราง ค่าของ 3 × 6 หาได้จากช่องที่ 3 กับ 6 ตัดกัน ได้คำตอบเป็น 18

การนำไปใช้ทั่วไป[แก้]

โดยปกติแล้ว ใช้สูตรคูณเป็นคอลัมน์เพื่อให้จดจำง่ายตามรูปแบบดังนี้

1 × 7 = 7
2 × 7 = 14
3 × 7 = 21
4 × 7 = 28
5 × 7 = 35
6 × 7 = 42
7 × 7 = 49
8 × 7 = 56
9 × 7 = 63
10 × 7 = 70
11 × 7 = 77
12 × 7 = 84

รูปแบบที่ปรากฏในตารางคูณ[แก้]

ตัวอย่างสำหรับสูตรคูณแม่ 6

 2 × 6 = 12
 4 × 6 = 24
 6 × 6 = 36
 8 × 6 = 48
10 × 6 = 60

ในรูปทั่วไป

 ตัวเลข × 6 = ครึ่งหนึ่งของตัวเลขคูณสิบ + ตัวเลข
 1 × 6 = 05 + 1 = 6
 2 × 6 = 10 + 2 = 12
 3 × 6 = 15 + 3 = 18
 4 × 6 = 20 + 4 = 24
 5 × 6 = 25 + 5 = 30
 6 × 6 = 30 + 6 = 36
 7 × 6 = 35 + 7 = 42
 8 × 6 = 40 + 8 = 48
 9 × 6 = 45 + 9 = 54
10 × 6 = 50 + 10 = 60