สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 2
สุลต่านแห่งเกอดะฮ์ดารุลอะมาน
ครองราชย์ค.ศ. 1602-1626
ก่อนหน้ามุดซัฟฟาร์ ชาฮ์ที่ 3 แห่งเกอดะฮ์
ถัดไปรีจาลุดดีน มูฮัมมัด ชาฮ์แห่งเกอดะฮ์
คู่อภิเษกเจ๊ะ รัตนมาลา
พระมเหสองค์ที่สอง
พระราชบุตรรีจาลุดดีน มูฮัมมัด ชาฮ์แห่งเกอดะฮ์
ตุนกู ซาเฟีย
ตุนกู ซูลีคา
ตุนกู มารียัม
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดามุดซัฟฟาร์ ชาฮ์ที่ 3 แห่งเกอดะฮ์
พระราชมารดาเจ๊ะ เติมปาวัน
สวรรคต28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1626
อาเจะฮ์
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 2 ทรงเป็นสุลต่านองค์ที่ 12 แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1602-1625 โดยขึ้นครองราชย์ต่อจากสุลต่านมุสซาฟาร์ ชาห์ที่ 2 แห่งเกอดะฮ์